Postřehy z Pražského logopedického dne 2023.

Náš tým logopedek se opět zúčastnil Pražského logopedického dne: tentokrát 21.9.2023 opět v krásných prostorech Karlovy Univerzity. Přinášíme Vám několik postřehů z letošního konání. Co nás zaujalo v přednáškách? Můžete si přečíst v několika následujících řádcích. Jako každý rok jsme také prodávali našim kolegům logopedické pomůcky. Zajímá Vás o co byl u logopedů největší zájem? Ano i letos frčel FONEMÁČEK.
 
„Jsem ráda, že jsem se v rámci pražského Logo dne mohla setkat se svými kolegyněmi, které se věnují logopedii ve školství. Jde o velmi širokou problematiku a letošní ročník zdaleka nevyčerpal všechna témata, která při péči o žáky s narušenou komunikační schopností každodenně řešíme. Děkuji za inspirující přednášky a budu se těšit na další setkání, která se budou oblasti školské logopedie věnovat hlouběji.“
 
Mgr. Veronika Caruso

„Velmi mile nás překvapila přednáška MDDr. Zuzany Marinčák Vrankové o dětské ortodoncii. Paní doktorka mluvila velmi poutavě a vše nám prakticky znázorňovala na fotografiích z praxe.“ 
 
Bc. Karolína Jínová

„Ocenila jsem přednášku klinické psycholožky Mgr. et Bc. Petry Brožové na téma Úzkostné dítě v logopedické terapii. Toto téma nebývá na odborných setkáních prezentováno často, i přestože se s úzkostnými dětmi velmi často potkáváme.“
 
Mgr. Jana Sedláková
 
Ráda bych především pozitivně ohodnotila skvělou organizaci Logopedického dne, příjemné prostředí a přednášky, které byly předneseny. Byla jsem velmi potěšena tématem „Dítě s narušenou komunikační schopností ve vzdělávacím procesu“. Tento námět je velmi aktuální, jelikož stoupající počet dětí s narušenou komunikační schopností ve vzdělávacím proudu nám ukazuje, jak nutné je se tomu věnovat.    
 
 Mgr. Veronika Držmíšková 
 
382219473_1863687450692260_1817875253559111773_n   383109466_1055503835622748_8791390737973832318_n   384204904_861495562212881_875346716143232750_n 
 
384254768_2555794891242465_8850716796453133871_n   384154450_220143857740003_8773162997357599159_n   384300307_678176990915927_5285553777354442854_n