Logopedie on-line plusy a mínusy

Prázdniny jsou v plném proudu a my nezahálíme.  Poohlédli jsme se trochu zpátky a všem našim příznivcům přinášíme hned několik zajímavých

postřehů. Tým logopedek se v následujících článcích ZDE zamýšlí nad tématem logopedie on-line, je to zajímavé čtení, neváhejte!

 

Doba omezení spojených s pandemií Covid 19, přinesla do mnoha oborů on-line formu komunikace.

Přečtěte si názory logopedek.

8

Z provozování logopedických terapií online jsem měla zpočátku obavy. Bála jsem se, že dítě pořádně neuslyším, nebudu mu moci upravit postavení mluvidel, dítě neudrží pozornost a budu mít problémy s použitím obrázkových materiálů. Zjistila jsem však, že terapie online může přinést i nový nečekaný rozměr. Našla jsem nové materiály a aplikace, které se dají sdílet na obrazovce. Některé děti se naopak více soustředí, protože mají blízko k technice a jejich pozornost může být delší. Tím, že jsem měla možnost nahlédnout do domácího prostředí dětí, měla online setkání nakonec velmi osobní charakter. Myslím, že s některými dětmi se mi podařilo navázat i bližší vztah.

V době uzávěr škol jsme se s kolegyněmi snažili najít způsob jak pomoci rodičům s logopedií doma, proto jsme vytvořili různé logopedické hry např. Hláskovník, které si každý může stáhnout v PDF formátu na domácí použití.

Mgr. Veronika Caruso

9

Logopedie vedená on-line byla pro nás všechny ze začátku velkou neznámou. Museli jsme ve větší míře digitalizovat své přípravy a modifikovat tradiční obsah terapie do formy, která bude pro děti přínosná i v distanční podobě.

Domnívám se, že on-line výuka je pro žáky i pedagogy mnohem náročnější, ale přesto má i svoje klady. Díky výuce on-line jsem měla možnost poodhalit rodinné prostředí, vtáhnout rodiče více do terapie, seznámit se se sourozenci (mnohdy fungující jako nápovědy) a také s domácími mazlíčky. Řekla bych, že některým žákům s poruchou pozornosti on-line výuka dokonce více vyhovovala. Podle mého názoru však on-line výuka není schopna nahradit osobní konzultace. Je limitující v možnostech terapie (nelze provádět např. masáže obličeje, vyvozování hlásek je problematické). Přesto jsem za možnost vést logopedická setkání on-line formou ráda. Zcela jistě nás to s dětmi posunulo blíže k cíli.

  Mgr. Markéta Salavcová

7

Logopedické intervence prováděné formou online jsou přístupem, který mi není stále ještě zcela blízký. Tato forma intervencí má jistě řadu svých pozitiv, kterými je zejména možnost rodičů nedojíždět větší vzdálenost s dítětem k logopedovi, možnost vhledu do osobního prostoru k dítěti a často i větší uvolněnost dítěte.

 Při řadě logopedických intervenci s dětmi často improvizuji, vykonáváme společně pohybové aktivity, střídáme činnosti a jsem mnohdy s dítětem ve velmi blízkém kontaktu. K tomu preferuji osobní setkání, které je mi bližší a pokud mám možnost jsem nakloněna spíše osobnímu setkání. Nicméně jsem ráda za možnost technických vymožeností a ve chvílích, kdy není osobní setkání možné, je toto zcela jistě možnost, která nám umožňuje zůstávat v kontaktu s dětmi, které bychom jistě delší čas neviděli.

Mgr. Veronika Držmíšková