Významný den - Den učitelů

 

V České republice a na Slovensku se den učitelů slaví tradičně 28. března, v den výročí narození Jana Amose Komenského. Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955, jako morální ocenění práce pedagogů. Již tradičně tento den škola vyznamenává práci zasloužilých učitelů. V roce 1993/1994 se začaly vyhlašovat ankety nazvané Zlatý Ámos a tato anketa přetrvala až do současnosti.

Datum 28. března je významné tím, že školy často také pořádají různé akce na oslavu právě učitelů, a dále oslavují památku Komenského, jeho život a jeho tvorbu. České ministerstvo školství tento den uděluje Plakety Jana Amose Komenského, což je ocenění pro nejlepší učitele.

Do školy musíme chodit všichni. Školní docházka je povinná a připravuje žáky, aby mohli vstoupit do dospělosti a uplatnit se v praxi. Ve škole zažíváme radosti, ale i starosti. Musíme se naučit učit a také dobrému chování. A v tom by nám měli pomoci právě učitelé, kantoři a vychovatelé. Třídní učitel je velmi důležitá osoba pro každého žáka, měli by si ho předcházet, poslouchat ho a občas mu přinést třeba kytičku.

Na našem e-shopu: www.letho.cz můžete vybrat pro svého oblíbeného učitele dárek, třeba zápisník s motýly. Jako poděkování za jeho snahu, vlídnost a pracovitost. Můžete si vybrat buď formát A5 anebo A6. Máme různé motivy obrázků – ptáčci, květy, mandaly aj.

Právě 28.3. bychom se měli všichni vzpomenout na všechny učitele, na jejich vstřícnost a snahu vychovat žáka co nejlépe. Nezapomínejme, že i ti učitelé mají svoje rodiny a kolikrát obětují svůj volný čas právě kvůli výuce, různým výletům či třídním schůzkám. Na školu bychom měli mít hezké vzpomínky.