Zápisy do 1. tříd - Buďte připravení !

Zápis do 1. tříd se koná v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín pro školní rok stanoví vždy ředitel školy. O konečné podobě konání zápisů by mělo Ministerstvo školství ČR rozhodnout v průběhu března.

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je rozhodující věk dítěte.  Navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu s předškolákem se rozhodně vyplatí.

Dítě není potřeba na zápis do školy intenzivně připravovat nebo s ním cokoli biflovat a drilovat. Úplně stačí, aby dítě zvládalo několik základních věcí. Pokud s ním pravidelně pracujete, komunikujete, společně si povídáte, čtete a hrajete, není žádná intenzivní příprava nutná.

Důležité je dlouhodobě procvičovat jemnou a hrubou motoriku, bez ní totiž školák nezvládne stříhat nůžkami nebo lepit, a v tu chvíli bude složité naučit ho i správný úchop tužky, tedy jednu z prvních věcí, se kterými se prvňáčci ve škole setkávají. Hravým a zábavným způsobem procvičujte řečové schopnosti a výslovnost, říkejte si spolu různá říkadla, pomocí her učte děti základní geometrické tvary, jako jsou kruh, trojúhelník, čtverec, poznávejte barvy, motivujte dítě ke kreslení.

Nástup do školy je pro děti i jejich rodiče zásadním a mimořádným životním okamžikem. Jedním z předpokladů úspěšného vstupu do školy jsou dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti. Velkou roli v tomto ohledu samozřejmě zastávají rodiče. Co by mělo dítě zvládnout a jak mu s tím pomoci?

My v Léthó, o.p.s. a ve Speciální škole SVÍTÁNÍ máme také tým odborníků a logopedek, které Vám rády poradí jak s dětmi cvičit, na co se připravit a co by mohl být při zápisu do 1.tříd problém. Zavolejte nám nebo se stavte osobně. Kontaktovat můžete například paní Veroniku Držmíškovou na telefonu 739 630 030, napište jí třeba e-mail: drzmiskova@svitani.cz. Další kontakty najdete na webových stránkách: www.svitani.cz. Více o našich projektech se dozvíte na odkaze: https://www.letho.cz/projekty/.