Učebnice PSANÍ, ČTENÍ a POČTY

Rádi bychom Vám blíže představili speciální učebnice, které vznikly Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Škola se snaží od roku 1992 vytvářet bezpečný přístav pro děti s handicapem a jejich rodiny a pomáhá jim proplouvat snadněji vlnami společenských bariér. Založila také Sdružení pro pomoc postiženým dětem.Škola organizuje tábory a letní družiny. Může se pyšnit zajištěním svozové dopravy. Součástí se stává SPC, které vstupuje do rodin. Posláním školy je poskytovat dětem, mládeži, ale i dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života.

Čím je ZŠ a PŠ Svítání zajímavá? Kapacita školy je 169 žáků ZŠ a ZŠ Speciální a 76 žáků Praktické školy (1leté a 2 leté ) Působí zde tým zkušených pedagogů. Tento odborný tým vytváří na základě svých zkušeností speciální učebnice a pracovní listy, které jsou využitelné pro děti s handicapem, ale i pro děti zdravé. Jejich nabídku vám přinášíme.Můžete je najít v kategorii Učebnice a Logopedické hry, dále pak v podkategorii Výukové materiály pro praktické školy 2 leté.

Čtení, Počty, Psaní, Věcné učení, Smyslová výchova, Strukturované učení, Tělesná výchova. Těchto 8 podoblastí můžete rozkliknout a vybrat si z těch učebnic, které dítě zrovna potřebuje. Každá tato oblast nabízí několik učebnic. Vzdělávání je úžasná věc. Přináší mnoho výhod. Vždyť ten, kdo rád čte, píše a mluví se také mnoho dozví, např. o jiných lidech, událostech a o životě. Pro děti to platí dvojnásob. Úkolem učitelů na základní škole praktické a základní škole speciální je naučit žáky číst, psát a počítat a to, snadno, rychle a efektivně. Povzbuzovat zájem dětí o učení se a také realizovat nácvik pro uplatnění se v praktickém životě. Pracovní sešity pro výuku čtení, psaní a počítání plně zachovávají základní charakteristiky a poznatky vývojové psychologie, vývoje grafických schopností a specifika vzdělávání žáků v základní škole speciální.

Jejich hravé náměty a pěkné grafické zpracování, které je doplněno o různé popisky, obrázky, příklady a zajímavé nápady, dětem pomáhají s plněním zadaných úkolů tak, že dítě se u výuky baví, neztrácí pozornost a zábavnou formou – tzv. styl škola hrou – může pochopit zadaný úkol a svědomitě ho plnit. Přejeme žákům i učitelům základních škol speciálních, aby se jim vytvořené pracovní sešity a metodické materiály líbily, a práce s nimi přinášela úspěchy.

V roce 2022 tým speciálních pedagogů provedl doplnění některých učebnic. Nově je tak možné zakopit tyto doplňky v PDF formátu, tedy zasíláme produkt elektronicky k vlastnímu tisku. Jedná se o následující učebnice.